Etapy zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to podejmowanie decyzji i realizacja takich działań, które będą prowadzić (organizację, przedsiębiorstwo), do osiągnięcia akceptowalnego, a nie zawyżonego poziomu ryzyka. Jest to związane ze złożonym procesem, obejmującym diagnozę i sterowanie ryzykiem. Głównym celem zarządzania ryzykiem przez Pwc staje się zapewnienie stabilnych wyników finansowych firmy i stworzenie uwarunkowań umożliwiających jej dalszy rozwój.

Jak powinno wyglądać zarządzanie ryzykiem?

Jeśli chodzi o stosowane w takich działaniach metody, to te dotyczące oceny ryzyka zawierają wspólne elementy, takie jak: identyfikację zagrożeń, ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ewentualnych zagrożeń oraz strat jakie może przynieść ryzyko. Taką ocenę można stosować zarówno do sfery finansowej, jak i społecznej. W swoich działaniach przedsiębiorstwo może zdecydować się na wybór określonych metod i strategii, jednak wszystkie one wymagać będą zebrania informacji, które umożliwią opracowanie jak najbardziej optymalnej metodologii zarządzania ryzykiem. Warto wiedzieć, że każdy proces zarządzania ryzykiem składa się z czterech etapów:

  1. identyfikacja ryzyka,
  2. pomiar ryzyka,
  3. sterowanie ryzykiem,
  4. monitorowanie i kontrola ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Pod uwagę trzeba wziąć to, że nie jest to szybkie i jednorazowe działanie, ale proces podlegający zmianom w czasie. Nie da się tu zastosować jednego schematu pasującego do każdej sytuacji. Wymienione wcześniej cztery etapy w trakcie podejmowania oraz wdrażania decyzji gospodarczych nigdy nie będą wyglądały identycznie. W kontroli ryzyka pomagają tutaj jednak metody statystyczne, które razem ze znajomością instrumentów finansowych pozwalają podjąć skuteczne działania zapobiegawcze. Ważne jest również wykreowanie takich procedur kontrolnych, które będą później pomocne w monitorowaniu określonych wcześniej czynników ryzyka. Na koniec należy wyraźnie podkreślić, że zarządzanie ryzykiem nie tyczy się jedynie dużych korporacji, ale powinno być realizowane przez wszystkie organizacje bez względu na ich wielkość.