Podatki pośrednie

Czy doradca podatkowy to obiecująca ścieżka kariery?

Osoby, które odnalazły swoje powołanie w zawodzie doradcy podatkowego, cieszą się na ogół nie tylko konkretną renomą, ale także satysfakcjonującym poziomem zarobków. Czy oznacza to, że droga do kariery w tej dziedzinie prawa będzie sposobem na zmianę kierunku swojego rozwoju na lepsze? Być może – ale tylko w przypadku osób, których nie odstrasza ogrom pracy, jaki trzeba w to włożyć.

Doradztwo podatkowe – wieloletni wysiłek

Zainteresowanie doradztwem podatkowym – www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe.html jako sposobem na rozwój zawodowy powinno uwzględniać realistycznie czas, który trzeba będzie włożyć w zdobycie takich uprawnień. Mówimy tu nie tylko o wyższym wykształceniu kierunkowym, ale także o wszystkich dodatkowych wymaganiach, bez których doradca podatkowy w Polsce nie może wykonywać swojego zawodu.

Będzie to po pierwsze uzyskanie udokumentowanej praktyki zawodowej – dotyczy ona przynajmniej okresu 6 miesięcy. Po drugie, aby móc wykonywać w pełni samodzielnie zawód doradcy, należy przystąpić do złożonego z kilku części egzaminu państwowego. Dopiero wtedy wpis do Rejestru Doradców będzie mógł poświadczyć uzyskane uprawnienia. Warto tu dodać, że egzamin konieczny, by praktykować doradztwo podatkowe, uważany jest za jedno z najbardziej złożonych wyzwań tego typu.

Doradztwo podatkowe – konieczne ograniczenia

Przyszły doradca podatkowy musi wziąć pod uwagę, że po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu będą go obowiązywały szczegółowe zasady etyczne, określone pisemnie w odpowiedniej ustawie. Nie znaczy to, że samo istnienie kodeksu etycznego doradztwa podatkowego powinno być postrzegane jako problem, jednak w jego zakres wchodzą także kwestie jakie, jak choćby reklama.

Nowemu doradcy zawodowemu nie będzie łatwo odnaleźć się na rynku pracy i szybko zgromadzić sobie bazę klientów. Tymczasem wiele powszechnie stosowanych praktyk reklamowych i marketingowych, stosowanych przez różne rodzaje biznesów, z punktu widzenia legislatorów wspomnianej ustawy budzi zastrzeżenia etyczne. Co za tym idzie, zasięg reklamy w przestrzeni miejskiej oraz w Internecie, za pomocą której doradca będzie próbował dotrzeć do klientów, będzie nieco węższy, niż w innych zawodach.