4 sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji

Zła sytuacja finansowa firmy może wynikać z wielu przyczyn. Czasami powoduje ją nieumiejętność zarządzania budżetem przedsiębiorstwa, innym razem nieprzewidziane sytuacje czy nawet spóźnianie się kontrahentów z zapłatą zobowiązań, co wpływa na płynność finansową firmy. Zła kondycja przedsiębiorstwa nie oznacza jednak konieczności ogłoszenia upadłości. Firmę można jeszcze ratować, korzystając z restrukturyzacji.

Restrukturyzacja na 4 sposoby

Obecnie w prawie przewidziane jest kilka sposobów na restrukturyzację firmy. Pierwszy z nich to postępowanie o zatwierdzenie układu. Zadłużony przedsiębiorca zawiera wówczas umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który pośredniczy w zawarciu układu. Odbywa się to poza sądem. Dopiero jeśli obie strony zatwierdzą propozycję, składany jest do sądu wniosek o zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego, na który ten może przystać lub nie. Na podobnej zasadzie przebiega postępowanie układowe i przyspieszone postępowanie układowe, z tym że tutaj negocjacje nad układem od razu prowadzone są przed sądem. Sąd powołuje wówczas nadzorcę sądowego. Ustala on skład masy układowej, sporządza plan restrukturyzacji i spis wierzytelności, a następnie wierzyciele na zgromadzeniu głosują nad układem. Przyspieszone postępowanie układowe przeprowadzane jest natomiast wówczas, gdy suma wspólnych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 procent ogólnej wierzytelności.

Restrukturyzacja poprzez postępowanie sanacyjne

Ostatnim rozwiązaniem jest postępowanie sanacyjne. Mogą z niego skorzystać dłużnicy znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji. Jest to bowiem postępowanie charakteryzujące się największym rygorem, a jednocześnie także największym zaangażowaniem organów władzy publicznej. Podczas postępowania sanacyjnego sąd powołuje zarządcę odpowiedzialnego za prowadzenie spraw spółki oraz wdrożenie w ciągu roku planu restrukturyzacyjnego. Zarządca ma prawo odstępować od kontraktów czy nawet zwalniać pracowników, jeśli pojawi się taka potrzeba.