Wprowadzenie w temat cen transferowych

By lepiej zrozumieć istotę cen transferowych na początek trzeba wspomnieć o tym, czym są podmioty powiązane. W rozumieniu przepisów podatkowych są to podmioty powiązane ze sobą kapitałowo bądź przez osobę – prostymi słowami, to sytuacja kiedy przedsiębiorstwo „matka” posiada swoje oddziały na terenie państwa bądź poza jego granicami.

Czym są ceny transferowe?

Wiedząc już czym są podmioty powiązane łatwiej będzie zrozumieć czym są ceny transferowe. Są to ceny, w jakich wyżej wspomniana „matka” sprzedaje usługi, towary czy dobra niematerialne swoim podmiotom powiązanym.

Istota cen transferowych

Posiadając powyższą wiedzę, wielu z nas zastanawia się nad istotą zagadnienia. Otóż zjawisko to wykorzystywane jest przez firmę do minimalizacji obciążeń podatkowych. Często spotykamy się ze zjawiskiem „przerzucania” dochodów na poszczególne oddziały poprzez manipulację cen. Dzięki temu duże przedsiębiorstwa mogą kontrolować opodatkowanie każdego z oddziałów. Podsumowując – najważniejszymi funkcjami jakie pełnią ceny transakcyjne jest funkcja podziału (dochodów, podatku) oraz funkcja sterująca – dzięki temu przedsiębiorstwo „matka” ma wpływ na poszczególne oddziały.

Ustalanie cen oraz obowiązki dokumentacyjne

Zapewne większość z nas wie czym jest transakcja – natomiast w Polskim prawie nie znajdziemy dokładnej definicji tego zjawiska. Natomiast w prostych słowach można ją opisać jako transfer dóbr bądź usług pomiędzy podmiotami. Każde przedsiębiorstwo posiada obowiązek dokumentacji podatkowych swoich transakcji – tak samo dzieje się w przypadku cen transferowych. Organy skarbowe są upoważnione do kontroli wysokości cen, które zostały ustalone przez powiązane ze sobą podmioty.

Przedsiębiorstwo ma na udostępnienie dokumentacji 7 dni – jeżeli nie wyrobi się w tym czasie narażone zostaje na nałożenie sankcji – karnej, podatkowej bądź karno-skarbowej.

Metody ustalania cen transferowych dzielą się na:

  • metody transakcyjne (porównawcza oraz ceny odsprzedaży),
  • metody zysku transakcyjnego (podziału zysku oraz marży transakcyjnej netto),
  • pozostałe metody.