Podatki pośrednie

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym są i czy warto z nich korzystać?

Pracownicze Plany Kapitałowe to jeden z najpopularniejszych w ostatnim czasie systemów długoterminowego oszczędzania pieniędzy. Przystąpienie do niego jest całkowicie dobrowolne. PPK to jeden z najważniejszych elementów III filaru polskiego systemu emerytalnego.

Kto może skorzystać z możliwości przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Z możliwości oszczędzania, jakie oferowane są członkom PPK mogą korzystać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych w oparciu o umowę o prace, ale również tych, którzy wykonują swoją pracę w oparciu o:

  • umowę zlecenie,
  • umowę o pracę nakładczą,
  • umowę agencyjną.

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmują również członków rolniczych spółek produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, a także członków rad nadzorczych pod warunkiem, że za swoją działalność otrzymują oni stosowne wynagrodzenie. Warto przy tym wiedzieć,że z PPK ze względu na charakterystykę działania systemu nie mogą korzystać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz rolnicy. 

Zasada działania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Każda z osób, która decyduje się na uczestnictwo w systemie posiada swoje indywidualne konto, na którym gromadzone są środki. Pieniądze, które na nie trafiają pochodzą z różnych źródeł – wypłaty pracownika (2-4% miesięcznego wynagrodzenia), wypłaty prawodawcy (w wysokości około 1,5% miesięcznego wynagrodzenia) oraz z dopłaty od Państwa (240 zł w skali roku). Dodatkowo każda osoba przystępująca do systemu może liczyć na powitalny bonus w wysokości 250 zł. Pracownik, który ukończy 60 lat może zdecydować o wypłacie całości środków zgromadzonych na koncie PPK bądź rozłożyć ich wypłatę na raty. Wszystkie zgromadzone środki na koncie pracownika są dziedziczne, a więc nie ma obaw co do tego, że przepadną, gdy przed jego śmiercią nie zostaną wypłacone w całości.

Podatki pośrednie

Czy warto korzystać z PPK?

Korzystanie z Pracowniczych Planów Kapitałowych niesie ze sobą wiele korzyści, nic więc dzwinego w tym, że coraz więcej osób decyduje się przyłączyć do systemu. To dobry sposób na oszczędzanie pieniędzy, który nie wymaga od pracownika poświęcenia nawet niewielkiej ilości czasu. W odróżnieniu od tradycyjnych polis w tym przypadku do oszczędności doliczany jest wkład Państwa, co pozwala na zgromadzenie środków zapewniających bezpieczną i pewną emeryturę.