Podatki pośrednie

Jak sporządzić sprawozdania finansowe dla firmy?

Sprawozdania finansowe to formalny zapis działalności finansowej Twojej firmy. Plany te dają aktualny obraz Twojego przedsiębiorstwa, a także ukazują jej wizję i plany na przyszłość. Tworzenie sprawozdań dla małej firmy zaczyna się od codziennej księgowości. Na podstawie całorocznych zapisów będziesz w stanie zorganizować wszystkie dane i zestawić z nich pełne sprawozdanie. 

E-sprawozdania, a bilans

Bilans pokazuje aktywa, pasywa i kapitał własny w konkretnym okresie. Aby utworzyć bilans, zacznij od wypisania swoich aktywów po lewej stronie strony. Zalicza się do nich gotówka, którą masz w kasie i w banku, wartość posiadanego sprzętu i zapasów, które masz w magazynie i reszta Twojego majątku. Po prawej stronie wymień swoje zobowiązania, w tym kredyty, salda kart kredytowych, pożyczki bankowe i wszelkie inne środki, które Twoja firma jest winna. Na koniec zsumuj swoje aktywa i pasywa, a następnie odejmij zobowiązania od swojego majątku. Wynik tego równania to kwota, którą możesz określić jako kapitał własny – kwota potrzebna do e-sprawozdań. Można o tym przeczytać również na stronie pwc.pl.

e-sprawozdania

Stwórz własny arkusz dochodów

Arkusz dochodów to bardzo istotna część Twoich sprawozdań finansowych. Pokazuje on przychody, wydatki oraz dochód lub stratę za dany okres. Najpierw zbierz wszystkie rodzaje zarobków w okresie, który obejmuje dane sprawozdanie. Tego typu źródłem może być sprzedaż hurtowa i detaliczna lub dochód z wynajmu nieruchomości. Następnie zsumuj wszystkie swoje wydatki, takie jak pieniądze wydane na materiały, wypłaty, reklamę, media, sprzęt i wynajem nieruchomości biznesowych. Gdy odejmiesz całkowite wydatki od całkowitego przychodu, otrzymasz kwotę, która Cię interesuje – dochód.

Warto robić swoje sprawozdania w sposób dokładny i skrupulatny – pomoże to uniknąć wielu problemów i nieprzyjemności.