Główne obowiązki CFO

Chociaż stanowisko dyrektora finansowego jest jednym z najważniejszych w każdym dużym przedsiębiorstwie to jest ono wielu osobom nieznane. Nieznane mimo tego, że to właśnie ich decyzje mają przemożny wpływ na gospodarkę i jej najważniejsze parametry. Czym charakteryzuje się praca CFO? Jakie są stawiane przed nim wymagania? Jakie zdolności musi posiadać dyrektor finansowy?

Wyjątkowe zdolności

Z pewnością, aby zostać dyrektorem finansowym w dużej firmie należy odznaczać się wyjątkowymi cechami. Ze względu na zakres i różnorodność obowiązków wysokiej klasy dyrektor powinien doskonale znać się na księgowości, rachunkowości oraz na ogólnie rozumianym prawie podatkowym. Równocześnie powinien wykazywać umiejętności „radzenia sobie” z różnorodnymi organami państwowymi oraz być wizjonerem, który wspomoże wytyczyć przyszły kierunek rozwoju firmy.

Oczywiście niegdyś zakres obowiązków CFO był znacznie mniejszy, aniżeli ma to miejsce teraz. Jeszcze dekadę temu do głównych obowiązków dyrektora finansowego należało jedynie nadzorowanie faktur, prowadzanie księgowości oraz kontakt z bankami i najważniejszymi organami podatkowymi. Aktualnie te obowiązki zostały rozszerzone m.in. o:

  • dbanie wzrost dochodów firmy,
  • zajmowanie się jej konkurencyjnością,
  • wspieranie pozycji firmy na rynku.

Równocześnie pracodawcy oczekują od dyrektorów finansowych, że Ci na podstawie realnych wskaźników zdołają wyznaczyć długofalowe kierunki rozwoju firmy. Oczywiście wszystkie z tych wymagań były stosunkowo „łatwe” do udźwignięcia dla doświadczonego i wykształconego dyrektora, aczkolwiek w polskich warunkach oczekuje od CFO szczególnie więcej.

Kontakty CFO z organami państwowymi

Niestety w polskich warunkach każdy dyrektor jest zobligowany do kontaktów z większością organów państwowych. Szacuje się, że dyrektor finansowy pracujący w dużej firmie jest zobowiązany do przygotowywania i wysłania blisko 300 raportów do 12 różnych organów państwowych. Głównie do NBP, US, GUS-u oraz do PFRON-u. W praktyce oznacza to wymóg wysłania nawet kilku raportów tygodniowo.

Co gorsza często wymagane przez organy państwowe dane w pełni się dublują. Aktualnie poziom wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracji państwowej jest bardzo niski, co bezpośrednio przekłada się na znaczące zwiększenie ilości obowiązków przeciętnego dyrektora. Ponadto CFO jest w pełni odpowiedzialny przed tymi organami. Przykładowo w przypadku sporu pomiędzy firmą a organem skarbowym należy przygotować się na batalię sądową, która może trwać ponad 5 lat.