Do czego służy sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który najczęściej raz do roku musi być przygotowywany przez określone w Ustawie o rachunkowości jednostki gospodarcze. Ustawa ta dokładnie określa, kto sprawozdanie takie musi przygotować, na czym ma się ono opierać i z jakich informacji się składać. Warto jednak zadać sobie dodatkowe pytanie. Do czego tak właściwie służy sprawozdanie finansowe?

Sprawozdawczość finansowa jako sposób komunikacji z Urzędem Skarbowym

Jak doskonale wszystkim wiadomo, Urząd Skarbowy zajmuje się organizacją wszelkich spraw, które związane są w naszym kraju z podatkami, a także informacją podatkową. Aby to było możliwe, konieczne jest zapewnienie stałej i niczym nie zakłóconej komunikacji ze wszystkimi jednostkami gospodarczymi. Jednak jak można sobie wyobrazić, ilość istniejących jednostek, takich jak przedsiębiorstwa, banki, różnorodne fundusze, samorządy, spółki skarbu państwa, organizacje, fundacje i wiele innych jest ogromna. Dla umożliwienia faktycznej i niezakłóconej niczym komunikacji konieczne jest zastosowanie różnorodnych narzędzi i działanie wielokanałowe. Sprawozdanie finansowe, wraz z rocznymi rozliczeniami podatkowymi są jednymi z najważniejszych, stosowanych przez US narzędzi.

Gwarancja zachowania zgodności z prawem

W przypadku wielu jednostek gospodarczych rolą sprawozdawczości finansowej jest również uzyskanie gwarancji, że wszelkie działania finansowe przeprowadzane są w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. Dotyczy to zwłaszcza jednostek, które uzyskują z tytułu prowadzonej przez siebie działalności różnorodne benefity, w postaci zwolnień z pewnych obowiązków, dopłat, czy innych udogodnień. Dlatego właśnie coroczne sprawozdania muszą być dostarczane również do KRS (za wyjątkiem jednostek, które na podstawie osobnych ustaw rozliczane są na innych zasadach). Obowiązek ten dotyczy między innymi wszystkich rodzajów spółek, przedsiębiorstw działających w oparciu o prawo bankowe, funduszy, firm osiągających obroty roczne nie mniejsze niż 2 mln euro, fundacji i organizacji.

Informacja dla akcjonariuszy i inwestorów

Sprawozdawczość finansowa pełni też istotną rolę w komunikacji przedsiębiorstw z akcjonariuszami i inwestorami – www.pwc.pl/pl/uslugi/sprawozdawczosc-i-raportowanie.html. Tak na przykład polskie prawo nakłada na spółki akcyjne obowiązek dokładnego informowania akcjonariuszy o swojej sytuacji majątkowej i osiąganych zyskach. W przypadku organizacji i fundacji, informacje dotyczące finansów (nawet jeżeli działania przez nie prowadzone ograniczają się wyłącznie do tych, które wynikają ze statutu) skierowane są do ogółu społeczeństwa.