Czym zajmuje się dział compliance i jak wdrożyć ten model do przedsiębiorstwa?

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, niezwykle istotne jest prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa, co pozwoli uniknąć nie tylko problemów i kar, ale przede wszystkim strat finansowych. Właśnie w tym celu, do łask wrócił model compliance, a także sam zawód compliance officera. Jak działa więc dział compliance i jak powinno się ten model wdrożyć do firmy?

Za co odpowiada dział compliance?

Samo pojęcie compliance jest niezwykle szerokie. Zakres działań kadry zajmującej się tym modelem, może być niezwykle złożony i wnikać w każdy aspekt działalności firmy. Nie mniej jednak, dział compliance odpowiada za:

  • zapewnienie zgodności- jest to swoisty system wewnętrznej kontroli, który ma wykryć braki zgodności w różnych sektorach przedsiębiorstwa, a następnie zaprojektować mechanizmy, które mają temu zapobiegać w przyszłości.
  • zarządzanie ryzykiem podczas braku zgodności- dział compliance zarządza ryzykiem operacyjnym, a także proponuje rozwiązania, które mogą je obniżyć.
  • niezbędne doradztwo prawno- dzięki któremu przedsiębiorstwo może działać zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
  • audyt- compliance działa jako wewnętrzny i zewnętrzny audytor, w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

Jak powinno się wdrożyć compliance?

System, by mógł zapewnić przedsiębiorstwu efektywne wsparcie, musi działać na płaszczyźnie wewnętrznej jak i zewnętrznej. Wobec tego, w zakresie działań wewnętrznych, wdrożenie tego modelu opiera się na przygotowaniu niezbędnych regulaminów i kodeksów postępowania. Wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko powinni zostać odpowiednio wyedukowani w zakresie obowiązków. Muszą być oni świadomi, że podjęte przez nich decyzje, mają wpływ na całość przedsiębiorstwa i mogą nieść za sobą konsekwencje prawne. Jeśli zaś chodzi o działania zewnętrzne, to wdrożenie przede wszystkim opiera się na rzetelności i uczciwości, wobec klientów firmy, partnerów czy instytucji prawnych. Dodatkowo wszelkie umowy powinny być zawierane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a samo przedsiębiorstwo musi odpowiednio zadbać o ochronę danych osobowych i zawodowych tajemnic. Więcej przeczytasz na: pwc.pl/pl/uslugi/compliance-uslugi-i-narzedzia-dla-firm.html