Czym jest prawo konsumenckie? Kto podlega jego ochronie?

Relacje na linii konsument-przedsiębiorca stanowią częstą przyczynę sporów. Regulacje prawne pomiędzy tymi dwiema stronami w polskim systemie prawnym zostały uregulowane przez kilka aktów, które określają prawa konsumenta. Czym jest prawo konsumenckie i jakie daje uprawnienia kupującym?

Czym jest prawo konsumenckie i kogo dotyczy?

Prawa przysługujące konsumentom, mające na celu jego ochronę, zawarte w różnych aktach prawnych określane są jako prawo konsumenckie. Do najważniejszych ustaw regulujących prawa konsumenckie w krajowym porządku prawnym zalicza się ustawę o prawach konsumenta, ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług. Do kwestii praw konsumenta odnosi się także ustawa – kodeks cywilny. Prawo konsumenckie w szczególności dotyczy osób, które dokonują zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym przypadku może być to zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorca.

Prawo konsumenckie ma na celu ochronę słabszej strony stosunku prawnego czyli konsumenta, w przypadku sporu z przedsiębiorcą.  Z tego też powodu przepisy nadają mu takie prawa jak prawo do rzetelnej informacji, do pozytywnego załatwienia reklamacji (uzasadnionych)  czy prawo do wyboru.

Profesjonalna pomoc z zakresu prawa konsumenckiego – kiedy skorzystać?

W związku z tym, że konsument jest stroną słabszą w przypadku sporu z przedsiębiorcą, profesjonalna pomoc z zakresu spraw konsumenckich wydaje się być nieoceniona. Prawo konsumenckie (sprawdź tutaj) swoim zakresem obejmuje wiele, nierzadko bardzo złożonych regulacji, toteż odpowiednie rozpoznanie oraz zastosowanie właściwych przepisów prawa ma kluczowe znaczenie dla wygrania zaistniałego sporu.

Profesjonalna pomoc z zakresu prawa konsumenckiego obejmuje m.in.:

– sprawy dotyczące reklamacji i roszczeń gwarancyjnych,

– sprawy dotyczące klauzul abuzywnych zawartych w umowach określonych przez prawo konsumenckie oraz cywilne,

– analizę umów, regulaminów, warunków sprzedaży pod kątem ochrony praw konsumenta,

– kompleksowego wsparcia w negocjacjach z przedsiębiorcami.

Profesjonalne wsparcie konsumenta może obejmować także doradztwo w zakresie e-commerce (np. stworzenia regulaminu sklepu internetowego).